gunelloqoag

News & Article

Mioma
Miomlar

Uşaqlıq mioması uşaqlığın ən çox rast gəlinən xoşxassəli şişləridir, ümumiyyətlə miyometriumun düz əzələsi və lifli toxuma hüceyrələrindən əmələ gəlir və fibroid, fibromioma, mioma və leiyomyoma kimi terminlərlə adlandırıla bilir, lakin xalq arasında daha çox mioma kimi qəbul edilmişdir.